logo
Hibabejelentés
Hibabejelentés

Villamos energia GYIK

A rendszerhasználati díjakat külön számla tartalmazza?

•    A rendszerhasználati díjak fizetésének rendjét a Felhasználó, a Kereskedő és a területileg illetékes Elosztói Engedélyes megállapodása tartalmazza. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem szerződik másképp, a területileg illetékes Elosztói Engedélyes közvetlenül a Felhasználó részére számlázza ki a rendszerhasználati díjat.
Lehetőség van arra is, hogy a Kereskedő fizesse meg a rendszerhasználati díjat az Elosztói Engedélyes részére. Ilyenkor a rendszerhasználati díjakat a Kereskedő úgynevezett összevont (integrált) számlában, a villamosenergia-díjjal együtt számlázza tovább a Felhasználó felé.


Havonta olvassák le a mérőt?

•    Profil elszámolású felhasználóknál a területileg illetékes Elosztói Engedélyes által minden esetben éves leolvasás történik. Idősoros elszámolású felhasználóknál a mérőberendezésben tárolt, negyedórás bontású adatokat naponta küldi meg az Elosztói Engedélyes.


Hogy történik a számlázás idősoros elszámolás esetén?

•    Ezen ügyfeleknek a Kereskedő minden hónapban elszámoló számlát állít ki az összegzett havi fogyasztás alapján.


Hogyan történik a számlázás profil elszámolás esetén?

•    A profil elszámolású ügyfelek alapesetben egy évben 12 számlát és 1 elszámoló számlát kapnak. A havi számlák kiállításának alapja a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) – a Felhasználó adott évre vonatkozó villamosenergia-fogyasztásának becsült összege -, amelyet a területileg illetékes Elosztói Engedélyes állapít meg a megelőző évi fogyasztás figyelembe vételével. Havonként a MÉF 1/12-ed része kerül kiszámlázásra. A törvény szerint az Elosztói Engedélyes minden évben köteles úgynevezett ellenőrző mérést (leolvasást) végezni, ez szolgáltat kiindulási pontot a mennyiségi eltérés megállapítására. A szerződéses időszak elszámolása az Elosztói Engedélyes által leolvasott érték alapján történik. Ez alapján készül az elszámoló számla, amely a havi számlákon már kiszámlázott díj, és az egész éves tényleges fogyasztás díjának a különbsége.


Hová kell fordulni, amennyiben áramszünet vagy üzemzavar következik be?

•    A hálózat üzemeltetése, karbantartása és a hiba elhárítása a területileg illetékes Elosztói Engedélyes kötelessége, ezért  ilyen esetekben a területileg illetékes Elosztói Engedélyeshez kell fordulni.


Kérhető-e 3x80 Amper alatt is idősoros elszámolás (távmérés)?

•    Igen. A területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél kell az igényt bejelenteni. Ebben az esetben a távmérés kiépítésének teljes költsége, beleértve a mérőberendezést is a Felhasználót terheli.


Ki a felelős a fogyasztásmérő leolvasásáért?

•    A mérő leolvasásért a területileg illetékes Elosztói Engedélyes a felelős.


Ki határozza meg, hogy a Felhasználó melyik profilcsoportba tartozik?

•    A felhasználók profilcsoportba történő sorolása az Elosztói Engedélyesek feladata.


Ki kérheti a fogyasztásmérő leolvasását?

•    Kereskedőváltáskor a régi és az új Kereskedő, valamint a Felhasználó is kezdeményezheti a fogyasztásmérő leolvasását. A tényleges leolvasást a területileg illetékes Elosztói Engedélyes végzi, de minden esetben az állja a felmerülő költségeket, aki megrendelte a leolvasást. Ez alól kivétel, ha az egyetemes szolgáltatásból lép ki a Felhasználó, mert ilyenkor a területileg illetékes Elosztói Engedélyes köteles leolvasni a fogyasztásmérőt.


Ki köteles a versenypiacon szerződést kötni?

•    A kisfeszültségen, 3x63 Amper névleges csatlakozási teljesítmény felett a Felhasználó köteles versenypiaci kereskedőt választani, számára ez az egyetlen lehetőség.

 

Ki veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

•    Minden lakossági felhasználó
•    Kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű nem-lakossági felhasználók
•    Külön jogszabály szerinti költségvetési szervek és közfeladatot ellátó intézményeik
•    Helyi önkormányzatok és a közfeladatot ellátó költségvetési intézményeik
•    Közfeladatot ellátó egyházi jogi személyek
•    Közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények

 

Kitől kap a Felhasználó számlát, ha versenypiacon vásárol villamos energiát?

•    A Kereskedőtől a villamosenergia-fogyasztásról, valamint a területileg illetékes Elosztói Engedélyestől a rendszerhasználati díjakról. Összevont számlázás esetén, külön megállapodás alapján a Kereskedő által a Felhasználónak küldött számla tartalmazza a rendszerhasználati díjakat is. Ebben az esetben a rendszerhasználati díjakra vonatkozó számlát a Kereskedő közvetlenül fizeti meg az Elosztói Engedélyes részére.

 

Mit tehet a Felhasználó, ha versenypiacon vásárol villamos energiát, de nem szeretne havonta két külön számlát kapni?

•    Alapesetben a Kereskedőtől a villamos energia fogyasztásról, és az Elosztói Engedélyestől a rendszerhasználati díjakról. De lehetőség van összevont számlázásra is, ha a Fogyasztó megbízza azzal a Kereskedőt. Ekkor a Kereskedő által megküldött számla tartalmazza a rendszerhasználati díjakat is, amelyet a Kereskedő fizet meg közvetlenül az Elosztói Engedélyesnek.

 

Kötelező-e szerződni a területileg illetékes Elosztói Engedélyessel?

•    Igen, az Elosztói Engedélyessel két szerződést szükséges kötni. Az egyik a Hálózati Csatlakozási Szerződés a másik a Hálózathasználati Szerződés.

 

Mi a Hálózathasználati Szerződés?

•    A Hálózathasználati Szerződés a területileg illetékes Elosztói Engedélyes és a Felhasználó között jön létre. A szerződés tárgya a fogyasztási hely bekapcsolása, a villamos teljesítmény folyamatos biztosítása, valamint a fogyasztásmérő berendezés kialakítása, felszerelése, üzembe helyezése és folyamatos leolvasása. A szerződés tartalmazza a Felhasználó, az Elosztói Engedélyes és a felhasználási hely jellemző adatait. Részletesen rögzítésre kerül benne a szerződött (lekötött) teljesítmény, a hálózathasználati tarifa és az elszámolás módja (idősoros vagy profilos).

 

Mi a Hálózati Csatlakozási Szerződés?

•    A Hálózati Csatlakozási Szerződést a felhasználó és a területileg illetékes Elosztói Engedélyes között jön létre. A szerződés az alábbi főbb pontokat rögzíti: a felhasználási hely jellemző adatai, hálózatra történő kapcsolódás műszaki módja és feltételei, tulajdoni határ, a csatlakozási pontok darabszáma, csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény, valamint a fogyasztásmérő(k) adatai. Abban az esetben, ha új bekapcsolás történik (új felhasználó) vagy a meglévő felhasználó a rendelkezésére álló teljesítményt szeretné növelni, akkor ez a szerződés tartalmazza a csatlakozás létesítésének, illetve a pénzügyi kondíciókat is magában foglaló megvalósítás feltételeit is.

 

Mi a Mérlegkör Tagsági Szerződés?

•    A Mérlegkör Tagsági Szerződés a Felhasználó és a Mérlegkör-felelős között jön létre. A kiegyenlítő energia elszámolás és menetrendadás esetén a bejelentés szabályait és feltételeit tartalmazza.

 

Mi a teendő, ha a távleolvasásra alkalmas fogyasztásmérő készülék nincs kiépítve vagy nem működik?

•    A Felhasználónak értesítenie kell a területileg illetékes Elosztói Engedélyest, aki köteles a mérőberendezést felszerelni, a meglévő, hibás készüléket megvizsgálni és a hiba elhárításról gondoskodni

 

Mi a vezérelt fogyasztás?

•    A szakaszosan üzemeltetett - a vezérelt áramkörre fixen csatlakoztatott - berendezések (pl. bojler, hőtárolós kályha) által elfogyasztott villamos energia.

 

Mi történik, ha év közben jelentősen megváltozik az éves fogyasztás nagysága?

•    A profil elszámolású felhasználók módosíthatják a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) mértékét, amelyet alapesetben a Kereskedő felé kell bejelenteni.

 

Miért érdemes egy felhasználónak a villamos energiát a versenypiacon vásárolnia?

•    A versenypiac kifejezett előnye, hogy a Felhasználók az adott feltételek és árak alapján választhatnak a piacon lévő Kereskedők ajánlatai közül. Ezáltal a kiválasztott Kereskedő és a Felhasználó között egyedi megállapodás jön létre, amely jellemzően határozott időtartamra szól.

 

Milyen időtávú szerződések jellemzőek a versenypiacon?

•    Általában egy évre (12 hónap) szólnak a szerződések, de az induló dátum teljesen eltérő lehet. A szerződéses időszak kezdete és vége a Felhasználó és a Kereskedő megállapodásának tárgyát képezi.

 

Mit jelent a lekötött vagy a szerződött (elosztói) teljesítmény?

•    A Felhasználó által, a mérőponton lekötött teljesítmény, amelyet a hálózat üzemeltetője köteles folyamatosan biztosítani. A lekötött teljesítmény értéke a Hálózathasználati Szerződésben kerül rögzítésre, ez alapján történik a rendszerhasználati díj egyik elemének (teljesítmény díj) a kiszámítása.

 

Mit jelent a mérési pont?

•    A villamos energia mérésének pontos helyét jelenti. A mérési pont azonosító a villamos energia Felhasználó részére történő átadási pontjának egyértelmű beazonosíthatóságát szolgálja. Formáját tekintve nemzetközi kódsor. Magyarország valamennyi villamos energia csatlakozási pontjának rendelkeznie kell ezzel az egyedi azonosítóval. Rendkívül fontos a kereskedőváltás szempontjából, ugyanis ez alapján történik az adott csatlakozási pont beazonosítása az informatikai rendszerekben.
A legtöbb esetben a Felhasználó, illetve felhasználási hely egy mérővel rendelkezik. Ha a felhasználási helyen van vezérelt fogyasztó készülék is, vagy több csatlakozási pont, úgy az külön mérőpontot jelent.

 

Mit jelent a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF)?

•    Profilos elszámolású felhasználási hely esetén a Kereskedő a Felhasználó számára havi (rész-) és elszámoló számlákat állít ki. A havi számlákon a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF), a Felhasználó adott évre vonatkozó becsült fogyasztásának 1/12-ed része kerül kiszámlázásra. Az elszámoló számlán a tényleges fogyasztás éves díja és a havi számlákon már kiszámlázott díjak különbözete kerül elszámolásra.

 

Mit jelent a profil elszámolás?

•    Profil elszámolású felhasználó lehet az, akire az alábbi feltételek teljesülnek:
•    Ellátása kisfeszültségű hálózatról történik
•    Nem rendelkezik távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő készülékkel
•    A csatlakozási ponton a névleges csatlakozási teljesítménye 3x80 Amper vagy annál kisebb, vagy közvilágítás és egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, stb.) céljára használ villamos energiát. 

 

Mit jelent a rendszerhasználati díj?

•    A villamosenergia-felhasználóknak az átviteli hálózat és az elosztói hálózat tulajdonosai (Átviteli Rendszerirányító és Elosztói Engedélyesek) valamint a rendszerirányító (MAVIR) részére a hálózathasználatért és a rendszerirányításért, valamint a rendszerszintű szolgáltatásokért díjat kell fizetniük. Ezt a hatóság által meghatározott díjat nevezzük rendszerhasználati díjnak.

 

Mit jelent a take or pay?

•    A Felhasználónak szerződéskötéskor el kell döntenie, hogy mennyit fog várhatóan fogyasztani (szerződött mennyiség). Ettől a mennyiségtől bizonyos sávban el lehet térni, toleranciasávon belül nincs következmény, tolerancia sávon kívüli esetben pótdíjat kell fizetni. (take or pay = vedd át vagy fizess).

 

Mit jelent a területileg illetékes Elosztói Engedélyes fogalma és mi a szerepe?

•    Az elosztóhálózat tulajdonosa. Fejleszti, üzemelteti a közcélú hálózatot, gondoskodik a hibák elhárításáról. A szolgáltatásáért a felhasználók úgynevezett rendszerhasználati díjakat fizetnek, amelyet hatósági rendelet (MEKH, Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal) határoz meg.

 

Mit jelent a villamos energia piacnyitás?

•    A 2007. évi LXXXVI. Törvény alapján Magyarországon 2008. január 1-től a villamosenergia-piac valamennyi résztvevője szabadon kiválaszthatja a számára legkedvezőbb villamos energia kereskedőt és köthet vele szerződést a villamos energia fogyasztására.

 

Mit jelent az egyetemes szolgáltatás?

•    A lakossági és a kisvállalati felhasználók (3x63 Amper vagy ennél alacsonyabb csatlakozási teljesítmény értéken) érdekeinek védelmében létrehozott ellátási forma. A villamosenergia-ellátást az Egyetemes Szolgáltató biztosítja államilag kontrollált árakon, feltételekkel és szabályokkal. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók szabadon választhatnak, hogy a versenypiacról vagy az Egyetemes Szolgáltatótól vásárolják meg a villamos energiát.

Mit jelent az, hogy profil?

•    Statisztikai elemzéssel készült, meghatározott időintervallumra vonatkozó fogyasztói villamosteljesítmény-igény típusgörbe (fogyasztói profil).

 

Mit jelent az idősoros elszámolás?

•    A villamosenergia-piacnyitás során a jogszabály alkotói az elszámolás fajtája szerint két típusra osztották a felhasználókat: idősoros és profilos elszámolás (link profilelszámolás).
Idősoros elszámolású körbe tartoznak azok a felhasználók, akik csatlakozási teljesítménye kisfeszültségen meghaladja a 3x80 Ampert, vagy közép- és nagyfeszültségen vételeznek és távméréssel szerelt mérőórával rendelkeznek.
Középfeszültségű és nagyfeszültségű fogyasztási hely esetén a teljesítménytől függetlenül idősoros felhasználási helyről beszélünk. Abban az esetben, ha a műszaki feltételek teljesülnek, 3x80 Amper alatt is kérhető az idősoros elszámolás.

 

Mit neveznek mérlegkörnek, és miért szükséges a Mérlegkör Tagsági Szerződés?

•    Minden egyes felhasználónak valamely kereskedő - egyetemes szolgáltató vagy versenypiaci kereskedő – mérlegkörébe kell tartoznia. A Kereskedő a mérlegkörébe tartozó felhasználók másnapra vonatkozó teljesítmény igénybevételét (fogyasztását) negyedórás bontásban adja meg a Rendszerirányító (MAVIR) részére. Ezt a tájékoztatást hívják menetrendnek. A menetrend és a tényleges igénybevétel (tényfogyasztás) közötti eltérés a kiegyenlítő energia (szabályozási teljesítmény) elszámolásának alapja.
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. átvállalja a menetrend készítés feladatát, a mérlegkör tagságért teljes ellátás alapú szerződés esetén nem számít fel semmilyen díjat.
A Mérlegkör Tagsági Szerződés tartalmazza a Felhasználó és a Mérlegkör-felelős kötelességeit.

 

Mit takar a rendszerhasználati díj fogalma? Kinek kell ezt fizetni?

•    Az átviteli hálózat az Átviteli Rendszerirányító Engedélyes (MAVIR), az elosztó hálózatok pedig a területileg illetékes Elosztói Engedélyesek tulajdonában vannak. Az Elosztói Engedélyesek fejlesztik, üzemeltetik a hálózatokat, gondoskodnak a hibák elhárításáról, gyűjtik és továbbítják a mérési adatokat. A MAVIR, az átviteli hálózat üzemeltetése mellett irányítja Magyar Villamosenergia Rendszert (Rendszerirányító) és rendszerszintű szolgáltatásokat biztosít (pl. kiegyenlítő energia). (link Rendszerirányító).
A felsorolt szolgáltatásokért a felhasználók rendszerhasználati díjakat fizetnek.
A számlázás egyszerűsítése érdekében a rendszerhasználati díjakat egy számlában, az Elosztói Engedélyes részére fizetik a felhasználók, azonban a MAVIR-nak járó részt az Elosztói Engedélyes továbbutalja.

 

Választható-e az Elosztói Engedélyes?

•    Nem. Az Elosztói Engedélyesek egy-egy adott területen kizárólagos működési joggal rendelkeznek, ezért egy adott fogyasztási hely csak az adott, területileg illetékes Elosztói Engedélyes hálózatához csatlakozhat.
 

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.