logo
Hibabejelentés
Hibabejelentés

Villamos energia GYIK

A rendszerhasználati díjakat külön számla tartalmazza?

•    A rendszerhasználati díjak fizetésének rendjét a Felhasználó, a Kereskedő és a területileg illetékes Elosztói Engedélyes megállapodása tartalmazza. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem szerződik másképp, a területileg illetékes Elosztói Engedélyes közvetlenül a Felhasználó részére számlázza ki a rendszerhasználati díjat.
Lehetőség van arra is, hogy a Kereskedő fizesse meg a rendszerhasználati díjat az Elosztói Engedélyes részére. Ilyenkor a rendszerhasználati díjakat a Kereskedő úgynevezett összevont (integrált) számlában, a villamosenergia-díjjal együtt számlázza tovább a Felhasználó felé.


Havonta olvassák le a mérőt?

•    Profil elszámolású felhasználóknál a területileg illetékes Elosztói Engedélyes által minden esetben éves leolvasás történik. Idősoros elszámolású felhasználóknál a mérőberendezésben tárolt, negyedórás bontású adatokat naponta küldi meg az Elosztói Engedélyes.


Hogy történik a számlázás idősoros elszámolás esetén?

•    Ezen ügyfeleknek a Kereskedő minden hónapban elszámoló számlát állít ki az összegzett havi fogyasztás alapján.


Hogyan történik a számlázás profil elszámolás esetén?

•    A profil elszámolású ügyfelek alapesetben egy évben 12 számlát és 1 elszámoló számlát kapnak. A havi számlák kiállításának alapja a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) – a Felhasználó adott évre vonatkozó villamosenergia-fogyasztásának becsült összege -, amelyet a területileg illetékes Elosztói Engedélyes állapít meg a megelőző évi fogyasztás figyelembe vételével. Havonként a MÉF 1/12-ed része kerül kiszámlázásra. A törvény szerint az Elosztói Engedélyes minden évben köteles úgynevezett ellenőrző mérést (leolvasást) végezni, ez szolgáltat kiindulási pontot a mennyiségi eltérés megállapítására. A szerződéses időszak elszámolása az Elosztói Engedélyes által leolvasott érték alapján történik. Ez alapján készül az elszámoló számla, amely a havi számlákon már kiszámlázott díj, és az egész éves tényleges fogyasztás díjának a különbsége.


Hová kell fordulni, amennyiben áramszünet vagy üzemzavar következik be?

•    A hálózat üzemeltetése, karbantartása és a hiba elhárítása a területileg illetékes Elosztói Engedélyes kötelessége, ezért  ilyen esetekben a területileg illetékes Elosztói Engedélyeshez kell fordulni.


Kérhető-e 3x80 Amper alatt is idősoros elszámolás (távmérés)?

•    Igen. A területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél kell az igényt bejelenteni. Ebben az esetben a távmérés kiépítésének teljes költsége, beleértve a mérőberendezést is a Felhasználót terheli.


Ki a felelős a fogyasztásmérő leolvasásáért?

•    A mérő leolvasásért a területileg illetékes Elosztói Engedélyes a felelős.


Ki határozza meg, hogy a Felhasználó melyik profilcsoportba tartozik?

•    A felhasználók profilcsoportba történő sorolása az Elosztói Engedélyesek feladata.


Ki kérheti a fogyasztásmérő leolvasását?

•    Kereskedőváltáskor a régi és az új Kereskedő, valamint a Felhasználó is kezdeményezheti a fogyasztásmérő leolvasását. A tényleges leolvasást a területileg illetékes Elosztói Engedélyes végzi, de minden esetben az állja a felmerülő költségeket, aki megrendelte a leolvasást. Ez alól kivétel, ha az egyetemes szolgáltatásból lép ki a Felhasználó, mert ilyenkor a területileg illetékes Elosztói Engedélyes köteles leolvasni a fogyasztásmérőt.


Ki köteles a versenypiacon szerződést kötni?

•    A kisfeszültségen, 3x63 Amper névleges csatlakozási teljesítmény felett a Felhasználó köteles versenypiaci kereskedőt választani, számára ez az egyetlen lehetőség.

 

Ki veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

•    Minden lakossági felhasználó
•    Kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű nem-lakossági felhasználók
•    Külön jogszabály szerinti költségvetési szervek és közfeladatot ellátó intézményeik
•    Helyi önkormányzatok és a közfeladatot ellátó költségvetési intézményeik
•    Közfeladatot ellátó egyházi jogi személyek
•    Közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények

 

Kitől kap a Felhasználó számlát, ha versenypiacon vásárol villamos energiát?

•    A Kereskedőtől a villamosenergia-fogyasztásról, valamint a területileg illetékes Elosztói Engedélyestől a rendszerhasználati díjakról. Összevont számlázás esetén, külön megállapodás alapján a Kereskedő által a Felhasználónak küldött számla tartalmazza a rendszerhasználati díjakat is. Ebben az esetben a rendszerhasználati díjakra vonatkozó számlát a Kereskedő közvetlenül fizeti meg az Elosztói Engedélyes részére.

 

Mit tehet a Felhasználó, ha versenypiacon vásárol villamos energiát, de nem szeretne havonta két külön számlát kapni?

•    Alapesetben a Kereskedőtől a villamos energia fogyasztásról, és az Elosztói Engedélyestől a rendszerhasználati díjakról. De lehetőség van összevont számlázásra is, ha a Fogyasztó megbízza azzal a Kereskedőt. Ekkor a Kereskedő által megküldött számla tartalmazza a rendszerhasználati díjakat is, amelyet a Kereskedő fizet meg közvetlenül az Elosztói Engedélyesnek.

 

Kötelező-e szerződni a területileg illetékes Elosztói Engedélyessel?

•    Igen, az Elosztói Engedélyessel két szerződést szükséges kötni. Az egyik a Hálózati Csatlakozási Szerződés a másik a Hálózathasználati Szerződés.

 

Mi a Hálózathasználati Szerződés?

•    A Hálózathasználati Szerződés a területileg illetékes Elosztói Engedélyes és a Felhasználó között jön létre. A szerződés tárgya a fogyasztási hely bekapcsolása, a villamos teljesítmény folyamatos biztosítása, valamint a fogyasztásmérő berendezés kialakítása, felszerelése, üzembe helyezése és folyamatos leolvasása. A szerződés tartalmazza a Felhasználó, az Elosztói Engedélyes és a felhasználási hely jellemző adatait. Részletesen rögzítésre kerül benne a szerződött (lekötött) teljesítmény, a hálózathasználati tarifa és az elszámolás módja (idősoros vagy profilos).

 

Mi a Hálózati Csatlakozási Szerződés?

•    A Hálózati Csatlakozási Szerződést a felhasználó és a területileg illetékes Elosztói Engedélyes között jön létre. A szerződés az alábbi főbb pontokat rögzíti: a felhasználási hely jellemző adatai, hálózatra történő kapcsolódás műszaki módja és feltételei, tulajdoni határ, a csatlakozási pontok darabszáma, csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény, valamint a fogyasztásmérő(k) adatai. Abban az esetben, ha új bekapcsolás történik (új felhasználó) vagy a meglévő felhasználó a rendelkezésére álló teljesítményt szeretné növelni, akkor ez a szerződés tartalmazza a csatlakozás létesítésének, illetve a pénzügyi kondíciókat is magában foglaló megvalósítás feltételeit is.

 

Mi a Mérlegkör Tagsági Szerződés?

•    A Mérlegkör Tagsági Szerződés a Felhasználó és a Mérlegkör-felelős között jön létre. A kiegyenlítő energia elszámolás és menetrendadás esetén a bejelentés szabályait és feltételeit tartalmazza.

 

Mi a teendő, ha a távleolvasásra alkalmas fogyasztásmérő készülék nincs kiépítve vagy nem működik?

•    A Felhasználónak értesítenie kell a területileg illetékes Elosztói Engedélyest, aki köteles a mérőberendezést felszerelni, a meglévő, hibás készüléket megvizsgálni és a hiba elhárításról gondoskodni

 

Mi a vezérelt fogyasztás?

•    A szakaszosan üzemeltetett - a vezérelt áramkörre fixen csatlakoztatott - berendezések (pl. bojler, hőtárolós kályha) által elfogyasztott villamos energia.

 

Mi történik, ha év közben jelentősen megváltozik az éves fogyasztás nagysága?

•    A profil elszámolású felhasználók módosíthatják a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) mértékét, amelyet alapesetben a Kereskedő felé kell bejelenteni.

 

Miért érdemes egy felhasználónak a villamos energiát a versenypiacon vásárolnia?

•    A versenypiac kifejezett előnye, hogy a Felhasználók az adott feltételek és árak alapján választhatnak a piacon lévő Kereskedők ajánlatai közül. Ezáltal a kiválasztott Kereskedő és a Felhasználó között egyedi megállapodás jön létre, amely jellemzően határozott időtartamra szól.

 

Milyen időtávú szerződések jellemzőek a versenypiacon?

•    Általában egy évre (12 hónap) szólnak a szerződések, de az induló dátum teljesen eltérő lehet. A szerződéses időszak kezdete és vége a Felhasználó és a Kereskedő megállapodásának tárgyát képezi.

 

Mit jelent a lekötött vagy a szerződött (elosztói) teljesítmény?

•    A Felhasználó által, a mérőponton lekötött teljesítmény, amelyet a hálózat üzemeltetője köteles folyamatosan biztosítani. A lekötött teljesítmény értéke a Hálózathasználati Szerződésben kerül rögzítésre, ez alapján történik a rendszerhasználati díj egyik elemének (teljesítmény díj) a kiszámítása.

 

Mit jelent a mérési pont?

•    A villamos energia mérésének pontos helyét jelenti. A mérési pont azonosító a villamos energia Felhasználó részére történő átadási pontjának egyértelmű beazonosíthatóságát szolgálja. Formáját tekintve nemzetközi kódsor. Magyarország valamennyi villamos energia csatlakozási pontjának rendelkeznie kell ezzel az egyedi azonosítóval. Rendkívül fontos a kereskedőváltás szempontjából, ugyanis ez alapján történik az adott csatlakozási pont beazonosítása az informatikai rendszerekben.
A legtöbb esetben a Felhasználó, illetve felhasználási hely egy mérővel rendelkezik. Ha a felhasználási helyen van vezérelt fogyasztó készülék is, vagy több csatlakozási pont, úgy az külön mérőpontot jelent.

 

Mit jelent a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF)?

•    Profilos elszámolású felhasználási hely esetén a Kereskedő a Felhasználó számára havi (rész-) és elszámoló számlákat állít ki. A havi számlákon a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF), a Felhasználó adott évre vonatkozó becsült fogyasztásának 1/12-ed része kerül kiszámlázásra. Az elszámoló számlán a tényleges fogyasztás éves díja és a havi számlákon már kiszámlázott díjak különbözete kerül elszámolásra.

 

Mit jelent a profil elszámolás?

•    Profil elszámolású felhasználó lehet az, akire az alábbi feltételek teljesülnek:
•    Ellátása kisfeszültségű hálózatról történik
•    Nem rendelkezik távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő készülékkel
•    A csatlakozási ponton a névleges csatlakozási teljesítménye 3x80 Amper vagy annál kisebb, vagy közvilágítás és egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, stb.) céljára használ villamos energiát. 

 

Mit jelent a rendszerhasználati díj?

•    A villamosenergia-felhasználóknak az átviteli hálózat és az elosztói hálózat tulajdonosai (Átviteli Rendszerirányító és Elosztói Engedélyesek) valamint a rendszerirányító (MAVIR) részére a hálózathasználatért és a rendszerirányításért, valamint a rendszerszintű szolgáltatásokért díjat kell fizetniük. Ezt a hatóság által meghatározott díjat nevezzük rendszerhasználati díjnak.

 

Mit jelent a take or pay?

•    A Felhasználónak szerződéskötéskor el kell döntenie, hogy mennyit fog várhatóan fogyasztani (szerződött mennyiség). Ettől a mennyiségtől bizonyos sávban el lehet térni, toleranciasávon belül nincs következmény, tolerancia sávon kívüli esetben pótdíjat kell fizetni. (take or pay = vedd át vagy fizess).

 

Mit jelent a területileg illetékes Elosztói Engedélyes fogalma és mi a szerepe?

•    Az elosztóhálózat tulajdonosa. Fejleszti, üzemelteti a közcélú hálózatot, gondoskodik a hibák elhárításáról. A szolgáltatásáért a felhasználók úgynevezett rendszerhasználati díjakat fizetnek, amelyet hatósági rendelet (MEKH, Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal) határoz meg.

 

Mit jelent a villamos energia piacnyitás?

•    A 2007. évi LXXXVI. Törvény alapján Magyarországon 2008. január 1-től a villamosenergia-piac valamennyi résztvevője szabadon kiválaszthatja a számára legkedvezőbb villamos energia kereskedőt és köthet vele szerződést a villamos energia fogyasztására.

 

Mit jelent az egyetemes szolgáltatás?

•    A lakossági és a kisvállalati felhasználók (3x63 Amper vagy ennél alacsonyabb csatlakozási teljesítmény értéken) érdekeinek védelmében létrehozott ellátási forma. A villamosenergia-ellátást az Egyetemes Szolgáltató biztosítja államilag kontrollált árakon, feltételekkel és szabályokkal. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók szabadon választhatnak, hogy a versenypiacról vagy az Egyetemes Szolgáltatótól vásárolják meg a villamos energiát.

Mit jelent az, hogy profil?

•    Statisztikai elemzéssel készült, meghatározott időintervallumra vonatkozó fogyasztói villamosteljesítmény-igény típusgörbe (fogyasztói profil).

 

Mit jelent az idősoros elszámolás?

•    A villamosenergia-piacnyitás során a jogszabály alkotói az elszámolás fajtája szerint két típusra osztották a felhasználókat: idősoros és profilos elszámolás (link profilelszámolás).
Idősoros elszámolású körbe tartoznak azok a felhasználók, akik csatlakozási teljesítménye kisfeszültségen meghaladja a 3x80 Ampert, vagy közép- és nagyfeszültségen vételeznek és távméréssel szerelt mérőórával rendelkeznek.
Középfeszültségű és nagyfeszültségű fogyasztási hely esetén a teljesítménytől függetlenül idősoros felhasználási helyről beszélünk. Abban az esetben, ha a műszaki feltételek teljesülnek, 3x80 Amper alatt is kérhető az idősoros elszámolás.

 

Mit neveznek mérlegkörnek, és miért szükséges a Mérlegkör Tagsági Szerződés?

•    Minden egyes felhasználónak valamely kereskedő - egyetemes szolgáltató vagy versenypiaci kereskedő – mérlegkörébe kell tartoznia. A Kereskedő a mérlegkörébe tartozó felhasználók másnapra vonatkozó teljesítmény igénybevételét (fogyasztását) negyedórás bontásban adja meg a Rendszerirányító (MAVIR) részére. Ezt a tájékoztatást hívják menetrendnek. A menetrend és a tényleges igénybevétel (tényfogyasztás) közötti eltérés a kiegyenlítő energia (szabályozási teljesítmény) elszámolásának alapja.
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. átvállalja a menetrend készítés feladatát, a mérlegkör tagságért teljes ellátás alapú szerződés esetén nem számít fel semmilyen díjat.
A Mérlegkör Tagsági Szerződés tartalmazza a Felhasználó és a Mérlegkör-felelős kötelességeit.

 

Mit takar a rendszerhasználati díj fogalma? Kinek kell ezt fizetni?

•    Az átviteli hálózat az Átviteli Rendszerirányító Engedélyes (MAVIR), az elosztó hálózatok pedig a területileg illetékes Elosztói Engedélyesek tulajdonában vannak. Az Elosztói Engedélyesek fejlesztik, üzemeltetik a hálózatokat, gondoskodnak a hibák elhárításáról, gyűjtik és továbbítják a mérési adatokat. A MAVIR, az átviteli hálózat üzemeltetése mellett irányítja Magyar Villamosenergia Rendszert (Rendszerirányító) és rendszerszintű szolgáltatásokat biztosít (pl. kiegyenlítő energia). (link Rendszerirányító).
A felsorolt szolgáltatásokért a felhasználók rendszerhasználati díjakat fizetnek.
A számlázás egyszerűsítése érdekében a rendszerhasználati díjakat egy számlában, az Elosztói Engedélyes részére fizetik a felhasználók, azonban a MAVIR-nak járó részt az Elosztói Engedélyes továbbutalja.

 

Választható-e az Elosztói Engedélyes?

•    Nem. Az Elosztói Engedélyesek egy-egy adott területen kizárólagos működési joggal rendelkeznek, ezért egy adott fogyasztási hely csak az adott, területileg illetékes Elosztói Engedélyes hálózatához csatlakozhat.
 

Az egyetemes szolgáltatással kapcsolatban további részleteket az alábbi linken elérhető oldalon talál: MVM Next 

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.