logo
Hibabejelentés
Hibabejelentés

Kereskedőváltás

Köszönjük, hogy az MVM Next földgázszolgáltatóját kívánja választani új földgázkereskedőjének. Tájékoztatónkban megmutatjuk a kereskedőváltás folyamatát, a szükséges lépéseket, hogy zökkenőmentes lehessen a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződésének megszüntetése és az MVM Energia Zrt.-vel létrejövő szerződés megkötése.

A kereskedőváltás teljesen díjmentes, azaz Önnek semmilyen költséget nem okoz, ezt törvényi előírás garantálja.

Nagyon fontos, hogy időben indítsa el a folyamatot, a kereskedőváltás megvalósulása ugyanis jelentős mértékben ezen múlik.

Nézzük tehát sorrendben a követendő lépéseket:

1. lépés - Ellenőrizze, jelenlegi szerződése milyen időtartamra jött létre!

Ellenőrizze, hogy az Ön jelenlegi szerződése milyen időtartamra jött létre, és ennek figyelembevételével számolja ki, hogy pontosan mikor kell kezdeményeznie a jelenlegi szerződése megszüntetését!

a. Ha az Ön szerződése határozatlan idejű:
A jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződésének felmondási rendelkezései alapján állapítsa meg, hogy mikor és milyen módon kell közölnie a jelenlegi földgázkereskedőjével a szerződés felmondását, majd számolja ki, hogy a felmondás eredményeként a szerződés milyen fordulónappal szűnik meg. Szükség esetén ellenőrizze a jelenlegi kereskedője Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzatát, illetve az alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF-et) is, elképzelhető ugyanis, hogy a felmondással kapcsolatos szabályokat ezekben találja meg. (Ha pl. a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése a felmondás közlését követő második hónap első napján szűnik meg és a szerződést 2015. július 1-i fordulónappal kívánja megszüntetni, akkor a felmondásának legkésőbb 2015. május 31-ig a jelenlegi földgázkereskedőjéhez be kell érkeznie).

Gondoskodjon arról, hogy jelenlegi kereskedőjére nézve kötelező válaszadási intervallumban (5 nap) ne legyenek teljesítetlen szerződéses kötelezettségei (pl. lejárt esedékességű számlatartozása) a jelenlegi földgázkereskedőjével szemben, mivel felmondása a kötelezettségeinek a teljesítéséig nem hatályosul, azaz hiába mondja fel a szerződést, a kereskedőváltásra csak az Ön által tervezett fordulónapnál későbbi időpontban, adott esetben egyáltalán nem kerülhet sor.

Vegye figyelembe, hogy jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése hűségidő vállalást is tartalmazhat, ezért kérjük, hogy az erre vonatkozó szerződéses feltételeket is tanulmányozza át.

b. Ha az Ön szerződése határozott idejű:
A jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése rendelkezései alapján állapítsa meg szerződése lejárati (megszűnési) időpontját, amely egyben a kereskedőváltási fordulónapot is jelenti! A kereskedőváltást a fordulónapot legalább 30 nappal megelőzően be kell jelentenie a jelenlegi földgázkereskedőjénél; szükség esetén ellenőrizze a jelenlegi kereskedője Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzatát, illetve az alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF-et) is, elképzelhető ugyanis, hogy a bejelentéssel kapcsolatos szabályokat ezekben találja meg. (Ha pl. a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése 2015. július 1-jén szűnik meg, akkor a bejelentésnek legkésőbb 2015. június 1-ig a jelenlegi földgázkereskedőjéhez be kell érkeznie). Gondoskodjon arról, hogy bejelentése időben beérkezzen jelenlegi földgázkereskedőjéhez, ellenkező esetben a kereskedőváltásra csak az Ön által tervezett fordulónapnál későbbi időpontban kerülhet sor.
A jogszabályi rendelkezésekből adódóan a határozott idejű szerződések esetén a határozott idő lejártával történő kereskedőváltást az Ön jelenlegi földgázkereskedője sem tartozásra, sem más indokra hivatkozva nem akadályozhatja, vagy tagadhatja meg. Mindazonáltal a rendezett szerződéses viszonyok érdekében javasoljuk, hogy a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése alapján fennálló kötelezettségeit, illetve a jelenlegi földgázkereskedőjével fennálló esetleges vitáit még a kereskedőváltást megelőzően rendezze.


2. lépés -  Döntse el, hogy szeretné az ügyintézést!

a. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. segítségével:
Az első lehetősége, hogy meghatalmazást ad nekünk, hogy intézkedhessünk az Ön nevében a tervezett kereskedőváltással kapcsolatban. Kérjük, hogy a meghatalmazásban adja meg a következőket:

 • felhasználó neve
 • felhasználási hely címe
 • POD azonosító (A számlán található, 39N-kezdetű, 16 karakter hosszú azonosító)
 • kereskedőváltás időpontja (fordulónap)
 • új kereskedő neve
 • régi kereskedő neve
 • gázmérő gyári száma

Ha közreműködésünket kéri, vegye figyelembe az ezzel kapcsolatos ügyintézés átfutási idejét is.

b. Saját ügyintézéssel:
Ön írásba foglalja a felmondását, illetve bejelentését, és elküldi jelenlegi földgáz-kereskedőjének. Felmondásában, illetve bejelentésében utaljon arra, hogy földgáz-kereskedőt kíván váltani, és tüntesse fel benne az alábbi adatokat:

 • felhasználó neve
 • felhasználási hely címe
 • POD azonosító (A számlán található, 39N-kezdetű, 16 karakter hosszú azonosító)
 • kereskedőváltás időpontja (fordulónap)
 • új kereskedő neve
 • gázmérő gyári száma

3. lépés - Időben küldje el a kereskedőváltáshoz szükséges dokumentumokat!

a. Kereskedőváltás az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. segítségével:
Meggyorsíthatja a kereskedőváltás folyamatát, ha előzetesen faxon, vagy e-mailben is elküldi a számunkra készített meghatalmazást. (Ld. Meghatalmazás kereskedőváltásra formanyomtatvány)

b. Kereskedőváltás saját ügyintézéssel:
A kereskedőváltás elindításához tértivevényes küldeményként postázza jelenlegi földgázkereskedőjének a felmondást, bejelentést tartalmazó eredeti dokumentumokat. Javasoljuk, hogy személyes ügyintézés esetén e-mailben is küldje el ezeket jelenlegi földgáz-kereskedőjének.


4. lépés - Várja meg a jelenlegi földgázkereskedő értesítését!

A törvényi szabályozásnak megfelelően a jelenlegi földgázkereskedője a felmondás, bejelentés beérkezésétől számított 5 napon belül értesíti Önt a kereskedőváltás megkezdéséről, illetve annak esetleges akadályairól. Ha az értesítés szerint a kereskedőváltásnak bármilyen akadálya van, kérjük, hogy az akadály elhárításáról az értesítésben foglalt módon és időn belül gondoskodjon.


5. lépés - Kösse meg szerződését az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel!

A földgáz kereskedelmi szerződését bármikor megkötheti az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel a kereskedőváltás folyamata alatt. Ennek első lépéseként a társaságunk által tett ajánlathoz tartozó elfogadó nyilatkozatot írja alá, és azt küldje vissza nekünk. Mielőtt azonban ezt megteszi, javasoljuk, az 1. pont szerint ellenőrizze, hogy az Ön által kívánt és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ajánlatában szereplő fordulónapra a jelenlegi szerződése biztosan megszüntethető-e.
A visszaérkezett elfogadó nyilatkozat alapján elkészítjük az írásbeli szerződését, amelyet eljuttatunk Önhöz. A kézhezvételt követően már csak annyi feladata van, hogy az Ön által aláírt szerződéseket visszajuttassa nekünk. Ezt követően feldolgozzuk, és az aláírást követően postázzuk Önnek az eredeti példányt.


További információk

Miért fontos, hogy időben cselekedjen? 

 • jelenlegi földgázkereskedője a szerződéses feltételektől függően adott esetben a következő szerződéses időszak vonatkozásában jogosult lehet az árszabás felülvizsgálatára, és lehetséges, hogy Ön a továbbiakban magasabb áron veheti majd igénybe a gázszolgáltatást,
 • ha az új földgázkereskedővel nem tud időben szerződést kötni, lemaradhat az új szolgáltatója által megajánlott kedvezményes árakról, vagy a szerződéskötés az új kereskedővel akár meg is hiúsulhat,
 • meglévő szerződése alapján az időn túli cselekvés miatt akár kötbérfizetési kötelezettsége is keletkezhet.

Fontos tudnia azt is, hogy amennyiben a kereskedőváltást bonyolító földgázipari társaságok (régi, vagy új kereskedője, a területileg illetékes földgázelosztó) hibájából késik a kereskedőváltás, és ebből Önnek kára származik, akkor a váltás meghiúsulása miatt a kötelességét elmulasztó földgázipari társaság köteles azt megtéríteni Önnek.


 

Meghatalmazás kereskedőváltásra

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.